DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Pravidla OTC


OTC - OLDTIMER CUP od r. 2015

Vážení piloti,

od letové sezóny 2015 se výbor POTK rozhodl poněkud pozměnit pravidla soutěže OTC. Změna se týká databáze kluzáků, zařazených mezi „oldtimery“. Limitujícími faktory pro tyto kluzáky jsou hodnota indexu (musí být rovna nebo nižší 95), tato podmínka zůstává nezměněna. Dalším ukazatelem je pochopitelně stáří kluzáku, kde dochází ke změně, a sice takové, že první vzlet prvního prototypu „historického“ kluzáku musel proběhnout před rokem 1970 včetně (dosud bylo v pravidlech uvedeno „před 40 a více lety“). Tato úprava usnadňuje sledování databáze historických kluzáků a výbor je přesvědčen, že bude postačující pro mnoho následujících let, dokud nenastane potřeba další změny.

Dále upozorňujeme na malou změnu také v propozicích soutěže GCUP.eu, ze které naše soutěž vychází. Indexy kluzáků jsou nyní určeny českým indexovým listem (CZIL), stanoveným Plachtařskou komisí AeČR pro CPS-Online. Tento indexový list používá i GCUP.eu. Pokud tedy budete přihlašovat výkon na kluzáku, který v CZIL nenajdete, řiďte se následujícími pravidly:

"Index kluzáku "I" slouží k porovnání výkonnosti kluzáků různých typů. Základem pro porovnání výkonů jednotlivých kluzáků je CZ indexový list (CZIL), který je volně dostupný na webové stránce Plachtařské komise AeČR (OSKBL). Index je stanoven podle MTOW pro maximální plošné zatížení daného kluzáku. V případě, že typ kluzáku není obsažen v aktuálním indexovém listu CZIL, stanoví hodnoty indexu I pro kluzák Plachtařská komise AeČR na základě vyhodnocení poláry pro maximální plošné zatížení kluzáku při porovnání teoretických cestovních rychlostí. Při přihlášení letu na kluzáku, jehož index I není uveden v aktuálním CZIL, je pilot přihlašující výkon na takovém kluzáku povinen zaslat pověřené osobě CPS-Online (kontakty zveřejněny na webové stránce soutěže) poláru kluzáku s udáním maximální vzletové hmotnosti podle letové příručky kluzáku, podle které Plachtařská komise AeČR následně určí index I pro tento kluzák.  Do doby stanovení indexu pro takový kluzák nebude výkon v CPS-Online hodnocen a zůstane pouze evidován."   (viz http://www.cpska.cz/public/docs/rules/cps2013_zm1.pdf)

Přejeme úspěšnou letovou sezónu s mnoha krásnými plachtařskými výkony !

Jiřina Ivanová, Petr Hanáček


Ke stažení (platné aktuálně):        Propozice OTC    Manuál OTC  

Aktuální český indexový list: CZIL v25 z 10.4.2022

( Webové stránky Plachtařské komise AeČR: http://www.lkka.cz/sport/pk_aecr.htm )